Om oss

Freja är verksamma inom fyra olika vård- och omsorgsområden. Freja strävar efter att hålla hög kvalitet genom kontinuerlig uppföljning. De fyra vård och omsorgsområdena är; boendestöd Stockholm, ledsagarservice Stockholm, avlösning Stockholm enligt LSS och SoL, personlig assistans enligt LSS, Hemtjänst Hässelby Bromma och boendestöd Stockholm.

Huvudkontoret är i närheten av Vällingby centrum. År 2017 uppgår antalet anställda till ca 120 medarbetare.

Freja utför boendestöd, avlösning och ledsagning i Stockholm. Gällande Personlig assistans däremot, så arbetar Freja med kunder över hela Sverige.

Freja startade sin verksamhet år 2007.  Alltsedan dess har bl.a. Freja fått högst betyg avseende ”Kundnöjdhet” enligt Expressen artikel år 2016-11-01 och fått pris för ”Bästa företagstarter”. Verksamhetschef Leyla Anabestani har fått pris av Maud Olofsson.

Visionen är bedriva vård- och omsorgsföretaget på ett föredömligt sätt och sträva efter att ligga topp 10 vad gäller kundnöjdhet.

Hög kompetens och lång erfarenhet

Freja har hög kompetens och lång erfarenhet inom vård- och omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Frejas verksamhet präglas av respektfullt bemötande och trygghet, inflytande och engagemang.

Affärsidén

Målsättning är att erbjuda boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, hemtjänst, och personlig assistans av hög kvalitet. Kunden ska alltid vara i centrum. God relation ska skapas till kunderna där utveckling och behov är avgörande för hur pass bra Freja lyckas med sina fyra olika verksamhetsområden.

Boendestöd på olika språk

Freja har medarbetare som är språkkunnig, här finns medarbetare som t.ex. talar och skriver på persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och kan teckenspråk. Detta ser vi som en bra förutsättning för att kunna utföra goda insatser och skapa goda relationer med våra kunder