Om oss

Erbjuder boendestöd och fem andra tjänster

Vi är verksamma inom fem olika vård- och omsorgsområden.

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet, genom kontinuerlig uppföljning. De fem vård- och omsorgsområdena är; boendestöd Stockholm, ledsagarservice Stockholm, avlösning Stockholm dessa enligt LSS och SoL. Personlig assistans enligt LSS, och Hemtjänst. Vi utför boendestöd, hemtjänst, avlösning och ledsagning i Stockholm. Gällande Personlig assistans däremot, så arbetar vi med kunder över hela Sverige.

Vision

Visionen är bedriva vård- och omsorgsföretaget på ett föredömligt sätt och sträva efter att ligga topp 10 vad gäller kundnöjdhet.

Hög kompetens och lång erfarenhet av boendestöd i Stockholm

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom vård- och omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Vår verksamhet präglas av respektfullt bemötande och trygghet, inflytande och engagemang.

Affärsidén

Målsättning är att erbjuda boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, hemtjänst, och personlig assistans av hög kvalitet. Kunden ska alltid vara i centrum. God relation ska skapas till kunderna där utveckling och behov är avgörande för hur pass bra vi lyckas med våra fem olika verksamhetsområden.

Boendestöd på olika språk

Vi har medarbetare som är språkkunnig, här finns medarbetare som t.ex. talar och skriver på persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och kan teckenspråk. Detta ser vi som en bra förutsättning för att kunna utföra goda insatser och skapa goda relationer med våra kunder.