Boendestöd i Stockholm

Välkommen till vår hemsidan om boendestöd i Stockholm

Skaffa eller byta boendestöd i Stockholm?

Då har du hamnat rätt!

Är du ute efter att byta företag som hjälper dig med boendestöd eller ska du skaffa boendestöd?

Vi erbjuder boendestöd i Stockholm av hög kvalitet.

Har du inte boendestöd så hjälper vi dig kostnadsfritt att ansöka om att få boendestöd.

Verksamhetschef Ulla uttalar sig

”Vi står för omsorg med kvalité. Kunders behov ska bli sedda och hörda. De ska omvårdas på ett kärleksfullt sätt. Verksamheten ska präglas av värdeorden professionell, kunskap och värme. Vårt löfte till dig är att du ska vara nöjd hos oss som kund.”

 

boendestod ledsagning avlösning

 

God renommé inom boendestöd i Stockholm

I mer än 9 år i en annan regi har vi varit utförare av boendestöd och betjänat våra kunder. Vi har god renommé. Vi anses hålla en hög servicegrad, vara en uppskattad arbetsgivare och har nöjda kunder. I ett led av ett pågående utvecklingsarbete samarbetar vi med andra företag som har boendestöd för att säkerställa att Sol lagen efterlevs i branschen.

Anslut dig som kund för boendestöd i Stockholm

Vi önskar ha fler kunder och du är hjärtligt välkommen att ansluta dig till oss. Vi erbjuder tjänsterna boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst i hela Stockholm. Vi har flest antal kunder i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Byta utförare för boendestöd i Stockholm?

Är du i tankarna att byta boendestöd så hjälper vi till med allt rörande bytet. Du behöver bara kontakta oss så sköter vi kontakten med din gamla utförare av boendestöd eller annan insats. Vi tycker man ska vara kräsen när man får en personlig service! Är du inte nöjd med den insats du får idag så lovar vi dig att vi ska göra allt vi kan för att göra dig nöjd när du kommer till oss.

Ansöka om boendestöd i Stockholm eller annan tjänst  är kostnadsfritt hos oss

Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om att få boendestöd och alla andra tjänster som vi erbjuder. Det enda du behöver göra är att kontakta oss så sätter vi fart…

Ta kontakt med oss!

Telefon +46844683877 eller

e-post info@assistansanordnare.se

eller fyll i ditt telefonnummer genom att klicka på den blå telefonikonen så ringer vi upp dig.

Vad är boendestöd i Stockholm?

Generellt om boendestöd i Stockholm

Boendestöd är en person som praktiskt och socialt utför insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det syftar till att hjälpa den enskilde personen att klara av sin vardag.

När en person lider av psykisk ohälsa ska det finnas hjälp och stöd för att balansera utfallet av en psykisk sjukdom eller för funktionsnedsättning.

Rätt till boende

​”Alla borde ha ett boende”. Boende är ett grundläggande behov och Förenta Nationerna menar att medlemsstaterna bör arbeta mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare.

Hur Socialstyrelsen beskriver boendestöd?

Socialstyrelsen beskriver boendestöd som hjälp i form av stöd i det vardagliga livet. Det är riktat till särskilda målgrupper som har sitt eget boende. Till dessa målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning/ar eller missbruksproblematik. Boendestödet anpassas till personens behov av och möjligheter att kunna utveckla ett normalt liv i vardagen.

Institutioner utvecklas till boendestöd

Förr var det vanligare att individer med psykisk funktionsnedsättning bodde på sjukhus, psykiatriska kliniker eller hem för sjuka. Man kan säga att efter 50-talet så förändrades detta och till att bli mera kollektiva boenden eller boenden i ensamförsörjande inrättningar. Nuförtiden ska personer med funktionsnedsättning som målsättning kunna leva och bo som andra människor så långt möjligt som det bara går. Man talar om en ordentlig bostad som är privat och fast. Alltså inte har en institutionell likhet.

Samhället har skyldigheter gällande boende

Socialtjänstlagen så har samhället en skyldighet att ordna bostad och service för personer med funktionsnedsättning. Är funktionnedsättning / ar mer omfattande så gäller istället lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade även kallad LSS.

Hur arbetar en boendestödjare?

Boendestödjaren hjälper individen som har funktionsnedsättning att planera, utföra och att vara del i vardagslivet. Han eller hon arbetar tillsammans med den personen som behöver stöd. Boendestödjare hjälper den enskilde tex med kontakter gällande myndigheter och vård- och omsorg. Boendestödjaren följer också med vid behov till olika typer av aktiviteter. Våra boendestödjare har utbildat sig till skötare alternativt undersköterska.  Flera har tidigare yrkeserfarenheter från den psykiatriska sjukvården. Vissa av våra boendestödjare kan istället ha högskoleutbildning.

Vi hjälper kostnadsfritt till med ansökan om boendestöd i Stockholm

Före en individ med funktionsnedsättning kan få en bostad och boendestöd  skickar vi in till socialtjänsten en ansökan. Den prövas och sedan formulerar biståndshandläggaren eller sk. socialnämnden ett beslut avseende insatsen boendestöd. Sedan gör man en individuell planering tillsammans med den funktionshindrade. En annan del som är obligatorisk är att en sk. genomförandeplan fylls i. Boendestöd följs sedan upp av oss och omprövas sedan regelbundet av socialförvaltningen.

boendestöd ansökan

Om oss

Erbjuder boendestöd och fem andra tjänster

Vi är verksamma inom fem olika vård- och omsorgsområden.

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet, genom kontinuerlig uppföljning. De fem vård- och omsorgsområdena är; boendestöd Stockholm, ledsagarservice Stockholm, avlösning Stockholm dessa enligt LSS och SoL. Personlig assistans enligt LSS, och Hemtjänst. Vi utför boendestöd, hemtjänst, avlösning och ledsagning i Stockholm. Gällande Personlig assistans däremot, så arbetar vi med kunder över hela Sverige.

Vision

Visionen är bedriva vård- och omsorgsföretaget på ett föredömligt sätt och sträva efter att ligga topp 10 vad gäller kundnöjdhet.

Hög kompetens och lång erfarenhet av boendestöd i Stockholm

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom vård- och omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Vår verksamhet präglas av respektfullt bemötande och trygghet, inflytande och engagemang.

Affärsidén

Målsättning är att erbjuda boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, hemtjänst, och personlig assistans av hög kvalitet. Kunden ska alltid vara i centrum. God relation ska skapas till kunderna där utveckling och behov är avgörande för hur pass bra vi lyckas med våra fem olika verksamhetsområden.

Boendestöd på olika språk

Vi har medarbetare som är språkkunnig, här finns medarbetare som t.ex. talar och skriver på persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och kan teckenspråk. Detta ser vi som en bra förutsättning för att kunna utföra goda insatser och skapa goda relationer med våra kunder.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor

Fråga oss! Vi vill bli kontaktade.

Telefon +46844683877 eller E-post: info@assistansanordnare.se vill du hellre bli uppringd fyll då i ditt telefonnummer genom att trycka på den blå telefonikonen.

boendestod ledsagning avlösning

Ulla Larsson
Verksamhetschef och samordnare för boendestöd, ledsagning och avlösning
ulla@assistansanordnare.se

Elisabeth Nilsson
Samordnare hemtjänst och personlig assistans
elisabeth@assistansanordnare.se

 

Tack för att du besökte vår hemsida och hoppas den gav dig något!