Boendestöd

Här får du reda på vad boendestöd är.


Vad är boendestöd?

- Boendestöd är en social och praktisk stödinsats. En stödform för en person med psykisk funktionsnedsättning (tex cp med hörapparater), som gör att hon eller han har svårt att få vardagen att fungera. 

Boendestöd i hemmet kan innefatta både praktiskt stöd för att klara ett eget boende samt omvårdnad och annan service.
Stödet ska främja kundens möjlighet att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

Vill du veta mer kontakta Novasis assistans på telefon alternativt på e-post info at novasis.se

Läs gärna mer om oss här Assistansföretag.com eller Personligassistent.nu eller Personligassistansstockholm.se och Personlig assistans Malmö Personlig assistans Assistansanordnare Personlig assistans Borås Assistansersättning Personlig assistans Table Top Personlig assistans Uppsala Personlig assistans Nacka Personlig assistans Linköping Päls Stockholm Pälsar Pälsjacka Personlig assistans Norrköping Hörapparater Frukost Stockholm Handikapphjälpmedel Novatravel Åderbråcksoperation