Boendestöd i Stockholm

freja boendestödÄr du ute efter att byta företag som hjälper dig med boendestöd eller ska du skaffa boendestöd?

Då har du hamnat rätt!

Freja erbjuder boendestöd av hög kvalitet.

Har du inte boendestöd så hjälper Freja dig kostnadsfritt att ansöka om att få boendestöd.

Freja har belönats med pris

Freja har vunnit pris för ” Bästa företagsstarter” .
Freja har högst poäng vad gäller ” Kundnöjdhet ” enligt Expressens artikel 2016-11-01.

God renommé

I mer än 9 år har Freja varit utförare av boendestöd och betjänat sina kunder. Freja har god renommé. Det anses hålla en hög servicegrad, vara en uppskattad arbetsgivare och har nöjda kunder. Det går att läsa mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.

Byta eller välja boendestöd?

Freja önskar ha fler kunder och du är hjärtligt välkommen att ansluta dig till oss. Frejas tjänster är boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst och personlig assistans i Stockholm.

Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om att få dessa insatser. Det enda du behöver göra är att kontakta oss så sätter vi fart…

Är du i tankarna att byta boendestöd så hjälper vi till med allt rörande bytet. Du behöver bara kontakta oss så sköter vi kontakten med din gamla utförare av boendestöd eller annan insats. Vi tycker man ska vara kräsen när man får en service och är du inte nöjd med den insats du får idag så lovar vi dig att vi ska göra allt vi kan för att göra dig nöjd när du kommer till oss.

Ta kontakt med oss!

Telefon 08389820 eller e-post info@frejaab.se

Vad är boendestöd?

Generellt om boendestöd

Boendestöd är en person som praktiskt och socialt utför insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det syftar till att hjälpa den enskilde personen att klara av sin vardag.

När en person lider av psykisk ohälsa ska det finnas hjälp och stöd för att balansera utfallet av en psykisk sjukdom eller för funktionsnedsättning.

Rätt till boende

​”Alla borde ha ett boende”. Boende är ett grundläggande behov och Förenta Nationerna menar att medlemsstaterna arbeta mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare.

Hur Socialstyrelsen beskriver boendestöd?

Socialstyrelsens beskriver boendestöd som hjälp i form av stöd i det vardagliga livet. Det är riktat till särskilda målgrupper som har sitt eget boende. Till dessa målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning/ar eller missbruksproblematik. Boendestödet anpassas till personens behov av och möjligheter att kunna utveckla ett normalt liv i vardagen.

Institutioner utvecklas till boendestöd

Förr var det vanligare att individer med psykisk funktionsnedsättning bodde på sjukhus, psykiatriska kliniker eller hem för sjuka. Man kan säga att efter 50-talet så förändrades detta och till att bli mera kollektiva boenden eller boenden i ensamförsörjande inrättningar. Nuförtiden ska personer med funktionsnedsättning som målsättning kunna leva och bo som andra människor så långt möjligt som det bara går. Man talar om en ordentlig bostad som är privat och fast. Alltså inte har en institutionell likhet.

Samhället har skyldigheter gällande boende

Socialtjänstlagen så har samhället en skyldighet att ordna bostad och service för personer med funktionsnedsättning. Är funktionnedsättning / ar mer omfattande så gäller istället lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade även kallad LSS.

Hur arbetar en boendestödjare?

Boendestödjaren hjälper individen som har funktionsnedsättning att planera, utföra och att vara del i vardagslivet. Han eller hon arbetar tillsammans med den personen som behöver stöd. Boendestödjare hjälper den enskilde tex med kontakter gällande myndigheter och vård- och omsorg. Boendestödjaren följer också med vid behov till olika typer av aktiviteter. Frejas boendestödjare har utbildat sig till skötare alternativt undersköterska.  Flera har tidigare yrkeserfarenheter från den psykiatriska sjukvården. Vissa av Frejas boendestödjare kan istället ha högskoleutbildning.

Freja hjälper kostnadsfritt till med ansökan om boendestöd

Före en individ med funktionsnedsättning kan få en bostad och boendestöd  skickar Freja in till socialtjänsten en ansökan. Den prövas och sedan formulerar biståndshandläggaren eller sk. socialnämnden ett beslut avseende insatsen boendestöd. Sedan gör man en individuell planering tillsammans med den funktionshindrade. En annan del som är obligatorisk är att en sk. genomförandeplan fylls i. Boendestöd följs sedan upp av Freja och omprövas sedan regelbundet av socialförvaltningen.

Om oss

Freja är verksamma inom fyra olika vård- och omsorgsområden. Freja strävar efter att hålla hög kvalitet genom kontinuerlig uppföljning. De fyra vård och omsorgsområdena är; boendestöd Stockholm, ledsagarservice Stockholm, avlösning Stockholm enligt LSS och SoL, personlig assistans enligt LSS, Hemtjänst Hässelby Bromma och boendestöd Stockholm.

Huvudkontoret är i närheten av Vällingby centrum. År 2017 uppgår antalet anställda till ca 120 medarbetare.

Freja utför boendestöd, avlösning och ledsagning i Stockholm. Gällande Personlig assistans däremot, så arbetar Freja med kunder över hela Sverige.

Freja startade sin verksamhet år 2007.  Alltsedan dess har bl.a. Freja fått högst betyg avseende ”Kundnöjdhet” enligt Expressen artikel år 2016-11-01 och fått pris för ”Bästa företagstarter”. Verksamhetschef Leyla Anabestani har fått pris av Maud Olofsson.

Visionen är bedriva vård- och omsorgsföretaget på ett föredömligt sätt och sträva efter att ligga topp 10 vad gäller kundnöjdhet.

Hög kompetens och lång erfarenhet

Freja har hög kompetens och lång erfarenhet inom vård- och omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Frejas verksamhet präglas av respektfullt bemötande och trygghet, inflytande och engagemang.

Affärsidén

Målsättning är att erbjuda boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, hemtjänst, och personlig assistans av hög kvalitet. Kunden ska alltid vara i centrum. God relation ska skapas till kunderna där utveckling och behov är avgörande för hur pass bra Freja lyckas med sina fyra olika verksamhetsområden.

Boendestöd på olika språk

Freja har medarbetare som är språkkunnig, här finns medarbetare som t.ex. talar och skriver på persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och kan teckenspråk. Detta ser vi som en bra förutsättning för att kunna utföra goda insatser och skapa goda relationer med våra kunder

Kontakta oss

Fråga oss! Vi vill bli kontaktade. Välj den du bäst tror kan besvara din fråga.
Växel: 08-38 98 20 E-post: info@frejaab.se

leyla-anabestani-boendestöd

Leyla Anabestani
Verksamhetschef
070-357 89 20
leyla.anabestani@frejaab.se

 

Diana-Bahdjat-boendestödDiana Bahdjat
Samordnare hemtjänst och personlig assistans
070-356 98 20
diana.bahdjat@frejaab.se

 

  Suri-Jallow-boendestödSuri Jallow
Samordnare boendestöd, ledsagar- och avlösarservice.
0735-01 32 48
suri.jallow@frejaab.se